Bovag

Garage Schreuder is al ruim 50 jaar aangesloten bij de brancheorganisatie voor de automobielindustrie.

Bovag, de brancheorganisatie

Garage H. Schreuder BV is aangesloten bij de Bovag. Maar wat is de Bovag eigenlijk?

Bovag is een brancheorganisatie van ongeveer 9.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in o.a. personenauto’s klassiekers, bedrijfsauto’s en trucks, autowassen, auto poetsen, schadeherstelbedrijven en tankstations kunnen lid zijn van de Bovag. Daarnaast is Bovag een keurmerk voor de klanten van deze bedrijven, dus voor u. Bovag-leden zorgen dat Bovag-klanten zorgeloos kunnen genieten van hun mobiliteit.

Bovag dient voor leden, dus ook voor ons, als platform en als nieuws- en informatiecentrum. Daarnaast is Bovag een werkgeversorganisatie die de CAO afsluit en zich bezighoudt met arbeidsomstandigheden en onderwijs. Ook zorgen zij als netwerkorganisatie voor inkoopbundeling.

Bovag is een kwaliteitskeurmerk

Voor u als consument is Bovag dus een kwaliteitskeurmerk. Bedrijven die zich bij Bovag willen aansluiten, moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun werk doen. Zekerheden als Bovag Garantie, Bovag Bemiddelingsbureau, de diverse Geschillencommissies en de met consumentenorganisaties afgestemde leveringsvoorwaarden zorgen dat de belangen van consumenten die zaken doen met een Bovag-bedrijf geborgd zijn.

 

bovaghuis - 600x400
Garage Schreuder - Bovag - Garantie-sticker

Garantie

Bovag Garantie houdt in dat uw occasion tot 6 maanden na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren. De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen als de manuren. Dat geldt alleen voor gebreken die al bestonden op het moment dat u de auto kocht, plus gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan. Er is sprake van een gebrek als de norm die de fabrikant of de wetgever stelt, wordt overschreden.

Garage Schreuder - Autoverzekeringen via BOVAG

Bovag Autoverzekeringen

Naast de Bovag Garantie bieden wij ook de Bovag Autoverzekering aan. Een uitgebreide en betrouwbare verzekering met maximale zekerheid van de Bovag. U kunt voortaan zonder rompslomp direct uw autoverzekering bij ons afsluiten. Kan het gemakkelijker?

Kijk op www.bovagautoverzekeringen.nl voor meer informatie.